UWAGA

"W dniach 17.08-26.08 biuro Projektu będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy."

Mieszkasz na obszarze województwa łódzkiego.

Chcesz zdobyć dofinansowanie na założenie własnej działalności ?

Projekt "Od zera do milionera III" Nr RPLD.08.03.01-10-0084/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie samozatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej. Do projektu zostanie zakwalifikowane 50 osób (28K,22M). Co najmniej 60% Uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa. Dotyczy. to osób zamieszkujących powiaty.: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski i zgierski.

Co najmniej 60% Uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące na terenie powiatów, dla których wartość opublikowanego przez GUS wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 Osób w wieku produkcyjnym przyjmuje wartość niższą niż wartość tego wskaźnika dla całego województwa. Dotyczy to osób zamieszkujących powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, i wieruszowski.

 

W ramach projektu odbędziecie Państwo:

  • Zajęcia indywidualne – 6h, obejmujące pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  • Zajęcia grupowe – 56h, szkolenie "ABC Przedsiębiorczości".

Uczestnicy projektu otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 6,89 zł/h netto. Dotacje w wysokości do 23 050,00 zł zostaną przyznane 39 uczestnikom.

Uczestnik projektu, który otrzyma dotację jest uprawniony do korzystania z pomocy finansowej mającej na celu ułatwienie mu utrzymania płynności:

  • Wsparcie pomostowe finansowe w 1-6 miesiącu w wysokości do 2250zł/miesiąc,
  • Wsparcie pomostowe finansowe w 7-12 miesiącu w wysokości do 1300zł dla 50% uczestników projektu.

Ponadto zapewniamy sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, materiałów szkoleniowych, catering na zajęcia.

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego ul. Gen. W. Wróblewskiego 18 lok. 801, 93-578 Łódź.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.